• Financieel vastgoedbeheer

  Bij financieel vastgoedbeheer ontzorgen wij u bij alle administratieve zaken omtrent uw vastgoed. U kunt hierbij denken aan het opstellen en innen van huurfacturen, bewaken van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen. Ook incassotraject valt onder ons beheer. Dit zijn alle financiële vastgoedbeheertaken die wij kunnen uitvoeren:

 • Wat bieden wij u nog meer ?

  ✓ Huurfacturen verzenden en incasseren, inclusief de financiële afhandeling.
  ✓ Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen.
  ✓ Bewaken van betalingen en huurachterstanden.
  ✓ Verzorgen van eventuele aanmaningen (zelfs inschakeling van een gerechtsdeurwaarder).
  ✓ Verrichten van betalingen met toestemming van de verhuurder.
  ✓ Verzorgen van huurverhogingen inclusief schriftelijke kennisgeving.
  ✓ Administreren en doorbelasten van gemeentelijke belastingen aan de huurder.
  ✓ Het opstellen van huurcontracten.